www.eprace.edu.pl » minos-neutrina » spis treści

Badanie oddziaływań neutrin akceleratorowych w eksperymencie MINOS1. Wprowadzenie2. MODEL STANDARDOWY

 2.1. Wstęp

 2.2. Trzy rodziny cząstek

 2.3. Oddziaływania fundamentalne

 2.4. Fermiony i bozony

 2.5. Neutrina3. EKSPERYMENT MINOS

 3.1. Wstęp

 3.2. Produkcja neutrin

 3.3. Bliski detektor

 3.4. Daleki detektor

 3.5. Sposób detekcji4. FIZYKA W EKSPERYMENCIE MINOS

 4.1. Wstęp

 4.2. Oscylacje neutrin

 4.3. Uproszczony model oscylacji

 4.4. Macierz mieszania

 4.5. Prawdopodobieństwo oscylacji νμ → ντ5. ANALIZA

 5.1. Typy oddziaływań neutrin z materią

 5.2. Dane eksperymentalne - typy plików

 5.3. Rozkłady zmiennych z plików SNTP

 5.4. Algorytm selekcji

 5.5. Histogramy N-1

 5.6. Czystość, efektywność i moc separacji

 5.7. Metoda wieloparametryczna RS

 5.8. Analiza metody RS

 5.9. Modyfikacje metody RS6. Podsumowanie7. Dodatki

 7.1. Opis środowiska ROOT

 7.2. Sposób użycia algorytmu - metoda cięć

 7.3. Sposób użycia algorytmu - metoda RS

 7.4. Zmienne

 7.5. N-18. Literatura

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.