www.eprace.edu.pl » minos-neutrina » ANALIZA

ANALIZAPodrozdzialy w tym rozdziale:


Typy oddziaływań neutrin z materią


Dane eksperymentalne - typy plików


Rozkłady zmiennych z plików SNTP


Algorytm selekcji


Histogramy N-1


Czystość, efektywność i moc separacji


Metoda wieloparametryczna RS


Analiza metody RS


Modyfikacje metody RS


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.