www.eprace.edu.pl » minos-neutrina » ANALIZA » Dane eksperymentalne - typy plików

Dane eksperymentalne - typy plików

Do analizy fizycznej dostępne są dwa typy danych z eksperymentu MINOS:

Pliki z danymi właściwymi zawierają zbiór wielkości zarejestrowanych przez detektor. Pliki z symulacjami Monte Carlo zawierają fikcyjne dane - wynik symulacji oddziaływań neutrin z wiązki NuMI z materią detektora. Pliki Monte Carlo powstały w oparciu o generator przypadków neutrinowych NEUGEN3 oraz program symulujący odpowiedź detektora GEANT3 przy użyciu modelu GCALOR do modelowania oddziaływań hadronowych [8].

Obie grupy plików, dane właściwe oraz MC, dostępne są w dwóch typach: jako pliki z tzw. danymi surowymi (tzw. RAW) oraz jako pliki z danymi przetworzonymi (tzw. Standard NTuple, SNTP). Typ RAW zawiera informacje wprost z detektora/symulatora, bez żadnej obróbki, natomiast SNTP są już danymi gotowymi do analizy. Wszystkie pliki zapisane są w formacie TTree programu root (tzw. NTuple) [30] [1].

Dla potrzeb niniejszej pracy korzystano wyłącznie z plików Monte Carlo w formacie SNTP dla dalekiego detektora. Dokładny opis i nazwy plików podane są w dodatkach B i C. O środowisku root napisano w Dodatku A.

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.