www.eprace.edu.pl » minos-neutrina » FIZYKA W EKSPERYMENCIE MINOS

FIZYKA W EKSPERYMENCIE MINOSPodrozdzialy w tym rozdziale:


Wstęp


Oscylacje neutrin


Uproszczony model oscylacji


Macierz mieszania


Prawdopodobieństwo oscylacji νμ → ντ


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.