www.eprace.edu.pl » minos-neutrina » EKSPERYMENT MINOS

EKSPERYMENT MINOSPodrozdzialy w tym rozdziale:


Wstęp


Produkcja neutrin


Bliski detektor


Daleki detektor


Sposób detekcji


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.