www.eprace.edu.pl » minos-neutrina

Badanie oddziaływań neutrin akceleratorowych w eksperymencie MINOS

Autor:

Krzysztof Wojciech Fornalski

Kontakt:Typ pracy:

praca magisterska

Promotor:

Dr Katarzyna Grzelak

Recenzent:

Prof. dr hab. Jan Pluta

Uczelnia:

Politechnika Warszawska

Kierunek:

Fizyka Techniczna

Data powstania:

2007-11-28

Data zamieszczenia na portalu:

2009-02-09 23:35:25

Załącznik:


moj_plik.C

Opis pracy:

W niniejszej pracy przeprowadzono selekcję oddziaływań neutrin akceleratorowych z wymianą prądów naładowanych (CC) i nienaładowanych (NC) w dwudetektorowym eksperymencie neutrinowym MINOS w USA. W oparciu o dane symulacyjne porównano wyniki dla kilku metod: metody cięć, metody wieloparametrycznej (RS) wykorzystującej algorytm Range Searching oraz modyfkacji metody RS
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.