www.eprace.edu.pl » minos-neutrina » EKSPERYMENT MINOS » Wstęp

Wstęp

Eksperyment MINOS (ang. Main Injector Neutrino Oscillation Search) jest eksperymentem z tzw. długą bazą (Long Baseline Experiment). Eksperymenty tego typu składają się z dwóch detektorów - bliskiego, znajdującego się w pobliżu źródła neutrin, i dalekiego, kilkaset kilometrów dalej. W przypadku MINOS'a cały eksperyment umieszczony jest w dwóch ośrodkach w USA: w Fermi National Laboratory koło Chicago oraz w miejscowości Soudan w Minnesocie (rys. 3.1). Eksperyment w pełni rozpoczął działanie 7 marca 2005 roku (pierwsze oddziaływanie neutrina z wiązki w dalekim detektorze), a rok później ogłoszono pierwsze wyniki. W chwili obecnej MINOS jest drugim w historii i jedynym zbierającym dane eksperymentem tego typu [13] [1] [8].

Rysunek 3.1: Kompleks akceleratorów w FermiLab'ie. Zaznaczono akcelerator przyspieszający protony użyte do produkcji neutrin (Main Injector) i położenia bliskiego i dalekiego detektora MINOS'a [10]

Image akceleratorkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.