www.eprace.edu.pl » minos-neutrina » FIZYKA W EKSPERYMENCIE MINOS » Wstęp

Wstęp

W ostatnich latach fizyka neutrin stała się jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin fizyki cząstek elementarnych. Początek temu dał rok 1998, gdy eksperyment Super-Kamiokande podał oficjalne wyniki potwierdzające hipotezę oscylacji neutrin [5] [20]. Kolejne eksperymenty zajmują się potwierdzeniem i dokładnym zbadaniem fenomenu oscylacji. Jednym z tych eksperymentów jest MINOS, którego głównym zadaniem jest wyznaczenie parametrów oscylacji neutrin atmosferycznych, zmierzonych pierwotnie przez Super-K, z dokładnością mniejszą niż 10% i poszukiwanie nie odkrytych jeszcze modów oscylacji tych cząstek [12].

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.