www.eprace.edu.pl » minos-neutrina » ANALIZA » Algorytm selekcji

Algorytm selekcji

Głównym celem niniejszej pracy jest stworzenie algorytmu selekcjonującego przypadki NC i CC [Dodatek B]. Do tego celu niezbędne jest użycie wspomnianych już symulacji Monte Carlo. Tylko w ten sposób można jednoznacznie stwierdzić, czy dana selekcja jest poprawna czy nie - poprzez sprawdzenie, czy przypadki oznaczone jako kandydaci na dany typ CC/NC są nimi w rzeczywistości. Więcej na temat kryteriów oceny poprawności selekcji znajduje się w rozdziale 5.6.

Określenie, czy dany przypadek jest typu NC lub CC jest niezbędne do analizy oscylacji. W eksperymencie MINOS zjawisko oscylacji badane jest w oparciu o oddziaływania CC neutrin mionowych. Oprócz tego niezbędne jest także posiadanie informacji o przypadkach NC, które stanowią tło dla CC νμ.

W rozdziale 5.1 przedstawiono graficznie podstawowe różnice między oddziaływaniami NC i CC. W najprostszej wersji przypadek NC charakteryzuje jedna kaskada hadronowa. W oddziaływaniu CC νμ oprócz kaskady rejestrowany jest także tor mionu. Najprostszym kryterium rozdziału oddziaływań NC oraz CC νμ jest stwierdzenie, czy widoczny jest tor mionu czy nie. Problem pojawia się w przypadku neutrin niskoenergetycznych, kiedy to wyprodukowany mion posiada bardzo krótki tor nie wychodzący poza obręb kaskady hadronowej. Dodatkowym utrudnieniem może być także błędna rekonstrukcja sygnału, kiedy to np. w przypadku NC zostanie zrekonstruowany fikcyjny tor.

Na podstawie wymienionych w poprzednim podrozdziale zmiennych, opracowano tzw. metodę cięć selekcji przypadków CC i NC. Dzieli się ona na dwa oddzielne algorytmy: algorytm zoptymalizowany na samą selekcję CC oraz na samą selekcję NC. Na potrzeby ninieszej pracy powstał program komputerowy dokonujący selekcji przypadków i obrazujący wyniki w postaci histogramów i wykresów. Przeanalizowano 69685 wysymulowanych przypadków MonteCarlo. Dokłady opis stworzonego programu znajduje się w dodatku B.

Schemat algorytmu selekcji z optymalizacją na CC:

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.