www.eprace.edu.pl » minos-neutrina » MODEL STANDARDOWY » Oddziaływania fundamentalne

Oddziaływania fundamentalne

Oddzielny typ cząstek stanową bozony pośredniczące, czyli cząstki przenoszące oddziaływania (tablica 2.3).

Tablica 2.3: Typy oddziaływań fundamentalnych [3] [6]

Oddziaływanie Nośnik Ładunek Spin Masa [GeV]
elektromagnetyczne foton γ 0 1 0
słabe bozony W±, Z0 +, -, 0 1 80,4 ; 91,2
silne gluon g ładunek kolorowy 1 0
grawitacyjne1 grawiton G 02 22 02


Foton γ to bezmasowa cząstka przenosząca oddziaływania elektromagnetyczne, inaczej fala elektromagnetyczna. Jej nieskończony zasięg oraz czas życia powodują, iż jest to jedna z głównych cząstek wypełniających nasz Wszechświat. Przykładem strumienia fotonów jest światło widzialne.

Drugim typem cząstek przenoszących oddziaływania są ciężkie bozony pośredniczące. Przenoszą oddziaływania słabe. Występują dokładnie trzy ich podtypy: dwa masywne bozony naładowane W+ i W- (odpowiedzialne za tzw. wymianę poprzez prądy naładowane, ang. charged current, CC) oraz nieco bardziej masywny bozon neutralny Z0 (wymiana poprzez prądy neutralne, ang. neutral current, NC). W+ i W- umożliwiają rozpady cięższych kwarków i leptonów na lżejsze.

Ostatnim, trzecim typem nośników oddziaływań są gluony g. Wraz z kwarkami tworzą one rodzinę partonów, czyli składników hadronów. Gluony występują w ośmiu odmianach (tzw. oktet gluonowy). Te krótkozasięgowe i bezmasowe cząstki odpowiadają za przenoszenie oddziaływań silnych między kwarkami.

Model Standardowy nie opisuje oddziaływań grawitacyjnych, które są najsłabszym oddziaływaniem w przyrodzie. Przewiduje się istnienie cząstki przenoszącej oddziaływania grawitacyjne, tzw. grawitonu G o spinie równym 2, lecz do chwili obecnej nie udało się jej zaobserwować [3] [2] [32].

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.