www.eprace.edu.pl » minos-neutrina » MODEL STANDARDOWY » Fermiony i bozony

Fermiony i bozony

Oprócz klasyfikacji na hadrony, leptony i nośniki oddziaływań, wszystkie cząstki fundamentalne dzielą się na fermiony o spinie połówkowym oraz bozony o spinie całkowitym. Spin jest to wielkość kwantowa opisująca własny moment magnetyczny cząstki. Fermiony, zwane także cząstkami materii, to poszczególne kwarki i leptony. Do grupy tej należą także bariony z racji trójkwarkowej budowy, a co za tym idzie - spinu połówkowego. Natomiast do grupy bozonów zaliczane są nośniki oddziaływań (tzw. bozony pośredniczące) oraz mezony, gdyż dwukwarkowy skład daje spin całkowity.

Obliczenia teoretyczne w Modelu Standardowym wskazują na konieczność występowania jeszcze jednego bozonu, tzw. bozonu Higgsa H. Ta hipotetyczna cząstka odpowiedzialna byłaby za nadawanie cząstkom masy [25]. Jednak do tej pory fizykom nie udało się doświadczalnie potwierdzić jej istnienia [3] [2] [32]. Przewiduje się, iż bozon Higgsa zostanie odkryty w niedalekiej przyszłości w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN pod Genewą w Szwajcarii, gdzie w chwili obecnej kończą się prace nad budową największego na świecie akceleratora cząstek naładowanych LHC (ang. Large Hadron Colider, wielki zderzacz hadronów) [25].

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.