www.eprace.edu.pl » minos-neutrina » MODEL STANDARDOWY » Wstęp

Wstęp

Podstawy teoretyczne Modelu Standardowego Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych zaczęto formułować w latach 70-tych XX wieku na bazie m.in. Teorii Oddziaływań Elektrosłabych opracowanej kilka lat wcześniej przez trzech fizyków: S.L. Glashowa, A. Salama i S. Weinberga. W latach 80-tych udało się doświadczalnie potwierdzić większość jego założeń. Model Standardowy, po drobnych modyfikacjach, obowiązuje do dnia dzisiejszego i wciąż jest modelem najlepiej opisującym świat cząstek elementarnych i oddziaływań zachodzących między nimi [34] [32].

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.