www.eprace.edu.pl » minos-neutrina » Dodatki » Zmienne

Zmienne

Krótkie opisy wybranych zmiennych zawartych w pliku SNTP ([1] [15]):

Rozkłady kilku wybranych zmiennych prostych z podziałem na przypadki typu NC i CC dla statystyki 69685 przypadków MonteCarlo:

Image sigcor Image pe Image nstrip Image planeall Image plane Image ntrack Image nshower

Rozkłady pozostałych zmiennych złożonych użytych do analizy algorytmu Range Searching:

Image zmiennaB Image zmiennaC Image zmiennaE Image zmiennaF

Więcej opisów zmiennych Czytelnik znaleźć może w Bibliografii: [28] [30] [1].

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.