www.eprace.edu.pl » minos-neutrina » Dodatki » N-1

N-1

Dodatek ten jest uzupełnieniem rysunków z rozdz. 5.5. Na wszystkich rysunkach czerwonymi ciągłymi liniami oznaczono pierwotną ilość przypadków, zielonymi przerywanymi (jaśniejszymi) liczbę przypadków po N-1 cięciach, a niebieskimi przerywanymi po wszystkich cięciach. Użyto 69685 przypadków MonteCarlo.

Histogramy N-1 dla selekcji zoptymalizowanej na CC:

Image 28CC_N Image 28CC_Na Image 3CC_N Image 3CC_Na Image 7CC_N Image 7CC_Na

Histogramy N-1 dla selekcji zoptymalizowanej na NC:

Image 28NC_N_log Image 28NC_Na_log Image 3NC_N_log Image 3NC_Na_log Image 7NC_N_log Image 7NC_Na_log

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.